FAQs on Freedom to Travel

1. What does “Community Quarantine” mean? Ano ang ibig sabihin ng “Community Quarantine”?

It is defined as follows:

a. GENERAL COMMUNITY QUARANTINE - where movement of people shall be limited to accessing basic necessities and work; and uniformed personnel and quarantine officers shall be present at border points

b. ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE - where strict home quarantine shall be implemented in all households; transportation shall be suspended; provision for food and essential health services shall be regulated; and heightened presence of uniformed personnel to enforce quarantine procedures will be implemented.

Ang term na “Community Quarantine” ay may dalawang uri:

a. GENERAL COMMUNITY QUARANTINE – kung saan ang paggalaw ng mga mamamayan ay limitado lamang sa pangangalap ng mga pangunahing pangangailangan at paghahanapbuhay; magtatalaga ang pamahalaan ng mga unipormadong indibidwal, tulad ng militar at kapulisan, at mga quarantine officers na magbabantay sa mga hangganan ng mga siyudad at munisipalidad.

b. ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE – kung saan ang mahigpit na home quarantine o pananatili sa loob ng tahanan ay ipatutupad sa lahat ng mga kabahayan; sa panahong ito ay sususpendihin din ang pampublikong transportasyon; kontrolado ng pamahalaan ang pagtatakda ng pagkain at mga pangunahing serbisyong pangkalusugan; at lalong paiigtingin ang presensya ng militar at kapulisan upang ipatupad ang quarantine procedures


(​par. 3,​ ​Memorandum from the Executive Secretary re: Stringent Social Distancing Measures and Further Guidelines for the Management of the Coronavirus Disease 2019 Situation [“SSDM”])

2. Who determines whether an area is under General or Enhanced Community Quarantine? ​Sino ang magdedesisyon at magsasabing ang isang lugar ay isasailalim sa General o Enhanced Community Quarantine?

The local government unit (LGU), taking into consideration the directives of the Department of Health (DOH) and the Department of Interior and Local Government (DILG); As of 16 March 2020, the President has placed Luzon under an Enhanced Community Quarantine beginning 17 March 2020 to 12:00 a.m. of 13 April 2020; From the power of determination by the LGU, local governments have started their implementation of quarantine. In QC, the LGU imposed what it refers to as “extreme enhanced community quarantine” by identifying hot zones (areas where at least 3 persons have been confirmed to have Covid-19 reside), marking warm zones (areas within 500 meter radius of the Covid-19 confirmed residences). Residents in hot zones will be subjected to strict monitoring and surveillance 24/7 and will not be allowed to leave their residences while those residing in warm zones will be screened and blocked through checkpoints setup by the Quezon City Police District.


Ang LGU, o lokal na pamahalaan, ang siyang magpapasyang isailalim ang kanilang lugar sa quarantine, na may pagsaalang-alang sa mga kautusan ng DOH at DILG; Noong ika-16 ng Marso 2020, isinailalim ng Pangulo ang buong Luzon sa Enhanced Community Quarantine simula ika-17 ng Marso 2020 hanggang sa 12:00 ng hatinggabi ng ika-13 ng Abril 2020. Alinsunod sa kapangyarihan na ito ng LGU ay iba-iba ang antas ng pagpapatupad sa iba’t ibang siyudad at munisipalidad. Sa Quezon City, ang lokal na pamahalaan ay nagpasya nang ilagay ang ilang bahagi ng siyudad sa “extreme enhanced community quarantine” sa pamamagitan ng pagdeklara ng “hot zones” o mga lugar kung saan may tatlong taong nakatirang kumpirmadong tinamaan ng Covid-19, at pagmarka ng “warm zones” (lugar na nasa loob ng 500-metro ng mga idineklarang hot zones). Ang mga residente sa hot zones ay isasailalim sa mahigpit na pagsubaybay at pagmamanman sa lahat ng oras at hindi pahihintulutang lumabas ng kanilang mga bahay, habang ang mga nakatira sa warm zones ay kailangang dumaan sa mga checkpoints na itinalaga ng Quezon City Police District.

(​M​emorandum from Executive Secretary dated 16 March 2020​)

3. What is a State of Calamity? Ano ang State of Calamity?

A State of Calamity is “a condition involving mass casualty and/or major damages to the environment, property, infrastructures, disruption of means of livelihoods and businesses, and normal way of life of people in the affected areas as a result of the occurrence of natural or human-induced hazard. (NDRRMC Memorandum Order No. 60 - 2019)

On 16 March 2020, the President, through Proclamation No. 929, declared a State of Calamity throughout the entire country.

What this means is that the President can exercise extraordinary powers to release funds, and call for other measures during this period to lessen the effects of the calamity. These include, among others:

 1. To impose a price ceiling on basic necessities and prime commodities;

 2. Monitor and prevent profiteering and hoarding of prime commodities;

 3. Programming funds for the repair or upgrading of infrastructure;

 4. To grant no-interest loans; and

 5. Utilize funds within affected LGUs.

A declaration of a State of Calamity is not a declaration of Martial Law. It does not suspend any rights of the citizens nor does it grant any of the extraordinary powers that come with a declaration of Martial Law to the executive.

Ang “State of Calamity” ay kondisyon kung saan marami ang nasawi sa nasasakupan at/o nagkakaroon ng malawakang pagkasira ng kalikasan, mga ari-arian, at imprastraktura, at nagkakaroon ng mga hadlang sa pagnenegosyo, sa kabuhayan, at maging sa normal na pamumuhay ng tao sa mga apektadong lugar bunsod ng isang pangyayaring galing sa kalikasan o gawa ng tao. (NDRRMC Memorandum Order No. 60 - 2019)

Noong 16 March 2020, idineklara ng Pangulo ng “State of Calamity” sa buong bansa, sa pamamagitan ng Proclamation No. 929. Nangangahulugan itong maaaring gamitin ng Pangulo ang kapangyarihang maglabas ng pondo at magpatupad ng iba pang mga hakbang upang maibsan ang masasamang epekto ng kalamidad. Kasama sa kapangyarihang ito ang:

 1. Magtakda ng “price ceiling” (pinakamataas na presyo) sa pangunahing pangangailangan at iba pang mga bilihin.

 2. Bantayan at pagbawalan ang labis na pagtataas ng presyo ng bilihin at ang na tubo sa pagbenta at “hoarding” (pagkamkam) ng pangunahing pangangailangan at kalakal

 3. Paglaan ng pondo para sa pagkumpuni ng imprastraktura;

 4. Magbigay-pautang na walang interes;

 5. Gumamit ng pondo sa apektadong LGUs.

Ang pagdeklara ng “State of Calamity” ay hindi deklarasyon ng “Martial Law”. Hindi nito sinususpinde ang mga karapatan ng mga mamamayan. Hindi rin nito binibigyan ng kapangyarihan sa “Martial Law” ang ehekutibong sangay ng pamahalaan.

4. Can I still go out? Maaari pa rin ba akong lumabas?

No, save for certain exceptions. Stay at home.

The general rule​ is that a strict home quarantine shall be observed in all households; movement shall be limited to accessing basic necessities; provision for food and essential health services shall be regulated; and there will be heightened presence of uniformed personnel to enforce quarantine procedures.

Exceptions:​

 1. Only 1 (one) person per household is allowed to go outside their homes to buy basic necessities. Use of private vehicles for this purpose shall be allowed. You may also choose to walk;

 2. Media vehicles and reporters shall be allowed to travel within the community quarantine area, provided that they secure a special media pass from the PCOO;

 3. Land, air and sea travel of uniformed personnel for official business, especially those transporting medical supplies, laboratory specimens related to the COVID-19, and other humanitarian assistance, shall be allowed.

 4. Heads of mission or their designated foreign mission representatives, including limited foreign mission personnel and staff.

 5. The following shall be allowed until end of 20 March 2020:

a. Transfer of necessary equipment of BPO and export-oriented establishments to facilitate work from home arrangements; and

b. BPOs and export-oriented establishments to make arrangements with hotels for basic lodging.

*For purposes of the above, personnel of BPOs and export-oriented enterprises shall be allowed to travel, subject to presentation of proof of employment, address of employer and residence.

Mass public transport facilities shall be suspended. No rail (MRT, LRT, PNR) no buses, jeepneys, taxis, TNVS (Grab, Angkas), FX, UV Express, and P2P buses will be operational

Mass gatherings ar​e PROHIBITED. A mass gathering is a planned or spontaneous event where the number of people attending the event could strain the planning and response resources of the LGU where the event will be held. It includes movie screenings, concerts, sporting events and other entertainment activities, community assemblies and non-essential work related gatherings.

Hindi, maliban na lamang sa iilang pagkakataon. Manatili lamang sa loob ng bahay.

Ang pangkalahatang panuntunan (general rule) ay ang pagpapatupad ng mahigpit na home quarantine o pananatili sa loob ng tahanan sa lahat ng mga kabahayan; suspendido ang pampublikong transportasyon; kontrolado ng pamahalaan ang pamimigay ng pagkain at mga pangunahing serbisyong pangkalusugan; at paiigtingin ang presensya ng militar at kapulisan upang ipatupad ang quarantine procedures.

Mga pagkakataong hindi kailangang ipatupad ang general rule (exceptions):

 1. Isang miyembro lamang ng kabahayan ang maaaring lumabas upang bumili o mangalap ng mga pangunahing pangangailangan. Maaaring gumamit ng pampribadong sasakyan o maglakad.

 2. Ang mga miyembro ng media at kanilang mga sasakyan ay pinahihintulutang maglakbay sa loob ng community quarantine area kung sila ay kukuha ng special media pass mula sa Presidential Communications Operations Office (PCOO).

 3. Pinahihintulutan din ang panlupa, panghimpapawid, at pandagat na paglalakbay ng militar at kapulisan para sa mga opisyal na tungkulin, lalo na ang paghahatid ng medical supplies, laboratory specimens na may kinalaman sa COVID-19, at iba pang uri ng humanitarian assistance.

Ang pangkalahatang pampublikong transportasyon ay suspendido. Walang tatakbong mga tren (MRT, LRT, PNR), mga bus, jeepneys, taxis, TNVS (Grab, Angkas), FX, UV Express, at mga P2P buses.

Mahigpit ding ipinagbabawal ang mga malakihang pagtitipon, ito man ay planado o biglaan, kung saan ang malaking bilang ng mga dadalo ay magiging pabigat sa pagpaplano at pagtugon ng lokal na pamahalaan sa mga pangangailangan ng kaniyang nasasakupan. Kabilang dito ang pagpapalabas ng pelikula, pagganap ng konsiyerto, paligsahan, at iba pang uri ng paglilibang, pagdiriwang, at pagtitipon ng komunidad na walang kinalaman sa kanilang hanapbuhay.

(Sources​:

5. What is Social Distancing? Ano ang kahulugan ng Social Distancing?

Maintenance of a distance of at least one (1) meter radius between and among people attending events. (​ par. 2., SSDM)

Ito ay ang pagpapanatili ng layong hindi bababa sa isang (1) metro sa pagitan ng mga taong dumadalo sa isang pagtitipon o anumang kaganapan

6. Can I leave town? Go abroad? Maaari ba akong umalis sa aking kinaroroonang bayan o siyudad?

DOMESTIC TRAVEL - No, see above;

INTERNATIONAL TRAVEL - Airport operation shall be limited to outgoing flights carrying OFWs, balikbayans, foreigners. Filipinos are not allowed to go outside the country; Inbound flights will only be for repatriating Filipinos.


LOKAL/DOMESTIKONG PAGLALAKBAY – hindi maaari, tulad ng isinasaad sa mga tuntunin sa itaas;

PANDAIGDIGANG PAGLALAKBAY – ang mga paliparan ay mananatiling bukas para sa mga naglalakbay na dayuhan at mga turista. Ang mga Pilipinong narito sa kasalukuyan ay binabawalang lumabas ng bansa. Ang mga paglipad papasok ng bansa ay limitado para lamang sa mga Pilipinong magbabalikbayan.

(Par. 5, DOTr Advisory; Additional Guidelines for the Community Quarantine by the IATF)

7. What are the rules for those who have been identified as COVID-19 PUIs or PUMs? Ano ang mga alituntunin para sa mga natukoy na COVID-19 Persons Under Investigation (PUIs) at Persons Under Monitoring (PUMs)?

Persons Under Investigation (i.e., those with travel history, or have been in the same close environment with a COVID-19 patient and have exhibited mild symptoms) must be immediately admitted to the designated COVID-19 isolation while hospital staff, in proper protective equipment, will take swabs for testing.

Persons Under Monitoring (i.e., asymptomatic patients with appropriate exposure history) are advised to:

 1. Inform the DOH’s Regional Epidemiology and Surveillance Unit (RESU) by submitting the Case Investigation Form (CIF);

 2. Consult with the with the nearest health facility once they are showing any symptoms;

 3. Undergo a 14-day home quarantine; and

 4. Secure certification from the City/Municipal Health Officer proving that they completed the 14-day quarantine.


Ang mga PUIs ay mga taong may nakaraang paglalakbay, o mayroong nakasamang ibang taong nagpositibo sa COVID-19, o mga taong nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19. Nararapat na agad silang dalhin ng hospital staff na nakasuot ng proper protective equipment sa naitalagang isolation area at sumailalim sa swab testing.

Ang mga PUMs ay mga taong hindi nagpapakita ng sintomas, ngunit may nakaraang paglalakbay sa mga lugar kung saan mayroong positibo sa COVID-19. Sila ay pinapayuhang:

  1. Magsubmit ng Case Investigation Form (CIF) sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit (RESU);

  2. Kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kapag nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng COVID-19;

  3. Sumailalim sa labing-apat (14) na araw na home quarantine; at

  4. Kumuha ng certification mula sa City o Municipal Health Officer na nagpapatunay na kanilang nakumpleto ang 14-day home quarantine.